Regionální koordinační pracoviště
page

Systém lokálních a krajských koordinátorů intenzivní péče je aktuálně projednáván na MZ, o jeho spuštění vás budeme neprodleně informovat.  

Stanoviska a doporučení
page

SPECIFICKÁ LÉČBA DOSPĚLÝCH PACIENTŮ S INFEKCÍ COVID-19 (RETRACTED) PERIOPERAČNÍ PÉČE O PACIENTKY PODSTUPUJÍCÍ CÍSAŘSKÝ ŘEZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PACIENTŮ SE SUSPEKTNÍM … pokračovat

1 2 3 4 5 12