ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Zásady poskytování léčebné péče způsobem úměrným závažnosti stonání či poranění byly v našem zdravotnickém systému formulovány již před více než třemi desítiletími. Péče o kriticky nemocné se dnes odehrává nejenom na lůžkových částech anesteziologicko-resuscitačních oddělení, ale i na četných oborových pracovištích intenzívní péče.

Platinový partneři ČSIM:

 

Aktuality

8. Hemodynamický workshop

Hemodynamický workshop ve Velkých Bílovicích (akce Akademie ČSIM) se koná ve dnech 7.-8. listopadu 2019. Bližší informace na www.hemodynamika.cz.

0
28. Hoderův den

Jménem organizačního výboru i jménem KARIM VFN zveme na celostátní sympozium pracovníků v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – 28. … pokračovat

0