ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Zásady poskytování léčebné péče způsobem úměrným závažnosti stonání či poranění byly v našem zdravotnickém systému formulovány již před více než třemi desítiletími. Péče o kriticky nemocné se dnes odehrává nejenom na lůžkových částech anesteziologicko-resuscitačních oddělení, ale i na četných oborových pracovištích intenzívní péče.

Platinový partneři ČSIM:


Aktuality

Brněnské onkologické dny

Předseda ČSIM přijal záštitu nad Brněnskými onkologickými dny, které se konají 13-15.10.2021, odkaz zde www.onkologickedny.cz

0
Kongres ČSIM 2021

Výbor ČSIM předpokládá organizaci prezenčního (klasického) kongresu ve dnech 8-10.12.2021 v hotelu Galant v Mikulově. Zahájení v St.8.12. úvodními kurzy … pokračovat

0