ČSIM vyhlašuje soutěž o nejlepší publikaci z roku 2023

Uzávěrka přihlášek je 30. května 2024

Soutěží se v následujících kategoriích:

Cena ČSIM za vynikající originální práci
Cena ČSIM za vynikající monografii

Publikace a autoři – podmínky:

Ceny se udělují za publikace týkající se intenzivní medicíny, které byly publikovány v předcházejícím roce (u časopisů s tištěnou formou se jako rok publikace počítá rok, kdy vyšla tištěná verze práce).
Ceny jsou určeny pouze pro autory, kteří jsou členy ČSIM.
Ceny se udělují za publikace, které alespoň z části vznikly na pracovišti v ČR (doloženo uvedením tohoto pracoviště v publikaci).
U publikací s více autory se uvedená kritéria uplatňují u prvního nebo korespondujícího autora .
Publikace se dokládají v digitální formě (PDF) jako příloha.
Monografie se nezasílají, zaslané informace obsahují název, autor (autorský kolektiv), ISBN, nakladatelství.

Přihlašování prací do soutěže:

Publikaci do soutěže přihlašuje první nebo korespondující autor na adresu vědeckého sekretáře ČSIM (matejovic@fnplzen.cz)
Seznam přihlášených prací bude zveřejněn na webových stránkách ČSIM.
Vědecký sekretář shromáždí všechny návrhy a poté předloží komisi, kterou budou tvořit 3 zvolení členové výboru ČSIM.
Výsledný návrh bude projednán a schválen výborem ČSIM. Vybrané nejlepší publikace a monografie budou oficiálně vyhlášeny během slavnostního zahájení ČSIM kongresu v Mikulově 18.06.2024.

Výše odměny 20 000 Kč za vynikající originální práci, 10 000 Kč za vynikající monografii.

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA
Vědecký sekretář ČSIM