Předseda
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
KARIM 1.LF UK a VFN v Praze
U Nemocnice 2, 120 00 Praha
martin.balik@vfn.cz
Místopředseda
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
ARK, FN u Svaté Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
vladimir.sramek@fnusa.cz
Vědecký tajemník
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
FN Plzeň – I. interní klinika
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín
matejovic@fnplzen.cz
Pokladník
MUDr. Jan Maňák, Ph.D.
FN Hradec Králové – KGM
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
manak@lfhk.cuni.cz
člen výboru
prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny LFP UK a FN Plzeň
alej Svobody 80, 306 40 Plzeň
benesj@fnplzen.cz 
člen výboru
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
FN Hradec Králové – KARIM
Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové
dostal@fnhk.cz
člen výboru
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
cernyvla1960@gmail.com
člen výboru
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.
KARIM 1.LF UK a VFN v Praze
U Nemocnice 2, 120 00 Praha
jan.blaha@lf1.cuni.cz
člen výboru
MUDr. Roman Kula, CSc.
FN Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
roman.kula@fno.cz
člen výboru
doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
KAR FNKV
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha
člen výboru
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M.
FN Hradec Králové – KARIM
Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové
parizren@fnhk.cz
člen výboru
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
FN BRNO
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
petr.stourac@gmail.com
člen výboru
prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
člen výboru
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D.
člen výboru
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
člen revizní komise
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha
jarmila.drabkova@fnmotol.cz
člen revizní komise
MUDr. Ivan Herold, CSc.
člen revizní komise
MUDr. Daniel Nalos