Systém lokálních a krajských koordinátorů intenzivní péče je aktuálně projednáván na MZ, o jeho spuštění vás budeme neprodleně informovat.  

Další Informace o COVID-19