Vážení členové ČSIM,

po 4 letech je třeba volit nejen do Parlamentu, ale i do výboru ČSIM. Prosinec 2020 věnujeme předvolebním přípravám – konkrétně výběru formy voleb (elektronicky?) a stanovení volební komise,  definitivnímu dotvoření členské databáze, předvolebnímu představení kandidátů do výboru ČSIM. Vlastní volby proběhnou v lednu 2021. 

V této fázi vyzýváme všechny členy ČSIM, kteří pochybují o tom, zda mají splněny všechny podmínky pro členství (=hlavně zaplacení členských příspěvků), aby se nejpozději do konce 2020 obrátili na odd. evidence členů ČLS JEP (cle@cls.cz) a zjistili „jak na tom s placením jsou“ a také aktuálnost svých kontaktních údajů, které jsou také důležité pro to, abyste byli skutečně vyzváni k vlastní účasti na volbách. Upozorňujeme už na tomto místě, že členové ČSIM, kteří od roku 2018 nezaplatili členské příznaky, budou automaticky vyřazeni z voleb.     

Definitivní způsob možnosti představit se kandidátům do výboru ČSIM sdělíme – sledujte web ČSIM (www.csim.cz).

 

Zdraví a alespoň trochu klidný zbytek roku 2020 přejí

Prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
předseda výboru ČSIM  

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M.
předsedkyně revizní komise ČSIM