ČSIM vyhlašuje soutěž o nejlepší publikaci z roku 2022

 

Uzávěrka přihlášek je 30. května 2023

 

Soutěží se v následujících kategoriích:

Cena ČSIM za vynikající originální práci

Cena ČSIM za vynikající monografii

Publikace a autoři – podmínky:

Ceny se udělují za publikace týkající se intenzivní medicíny, které byly publikovány v předcházejícím roce (u časopisů s tištěnou formou se jako rok publikace počítá rok, kdy vyšla tištěná verze práce).

Ceny jsou určeny pouze pro autory, kteří jsou členy ČSIM.

Ceny se udělují za publikace, které alespoň z části vznikly na pracovišti v ČR (doloženo uvedením tohoto pracoviště v publikaci).

U publikací s více autory se uvedená kritéria uplatňují u prvního nebo korespondujícího autora .

Publikace se dokládají v digitální formě (PDF) jako příloha.

Monografie se nezasílají, zaslané informace obsahují název, autor (autorský kolektiv), ISBN, nakladatelství.

Přihlašování prací do soutěže:

Publikaci do soutěže přihlašuje první nebo korespondující autor na adresu vědeckého sekretáře ČSIM (matejovic@fnplzen.cz)

Seznam přihlášených prací bude zveřejněn na webových stránkách ČSIM.

Vědecký sekretář shromáždí všechny návrhy a poté předloží komisi, kterou budou tvořit 3 zvolení členové výboru ČSIM.

Výsledný návrh bude projednán a schválen výborem ČSIM. Vybrané nejlepší publikace a monografie budou oficiálně vyhlášeny během slavnostního zahájení ČSIM kongresu v Mikulově 18.06.2023.

Výše odměny 20 000 Kč za vynikající originální práci, 10 000 Kč za vynikající monografii.

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA

Vědecký sekretář ČSIM