Vážené dámy a pánové, vážení kolegové,

Dovolte mi, abych Vás jménem všech organizátorů pozval na I. odbornou konferenci Point-of-Care ultrasonografie, která se bude konat dne 14. listopadu 2022 v Hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4.

Konferenci pořádá Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Česká společnost intenzivní medicíny ve spolupráci s Výukovým pracovištěm Point-of-Care ultrasonografie IPVZ.

Podrobnosti o konferenci naleznete v přiložené pozvánce a také na internetových stránkách

https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/vyukove-pracoviste-point-of-care-ultrasonografie/i-odborna-konference-point-of-care-ultrasonografie.

Program bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

 

Těším se na setkání, s pozdravem

doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Výukové pracoviště Point-of-Care ultrasonografie IPVZ

Zástupce přednosty pro výzkum, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové

První informace j zde

Pozvanka_POCUS 2022