Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti ČSIM z.s., se sídlem Narcisová 2850/2, Praha 10, Záběhlice, IČO: 226 82 759, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“ zpracovávala uvedené osobní údaje.

Osobní údaje je možné zpracovat na základě tohoto uděleného souhlasu. Společnost ČSIM z.s. (dále jen „zprostředkovatel“) vykonává funkci správce osobních údajů a Objednatel je pouze příjemcem osobních údajů. Své údaje jsem poskytl/a za účelem registrace do klientské sekce, zprostředkovatel s nimi může pracovat, ukládat je do elektronické databáze, třídit, kombinovat, likvidovat a nabízet třetím osobám. Osobní údaje o mé osobě budou uchovávány po dobu 5 let.