Vážení přátelé intenzivní medicíny,
epidemiologická situace nás přinutila zrušit pořádání kongresu ČSIM v Mikulově i v odloženém termínu. Všem dosud přihlášeným účastníkům budou vráceny poplatky v plné výši. Náhradou se výbor ČSIM rozhodl zorganizovat virtuální online webinář, který bude pro všechny zájemce zdarma a o jehož přesné formě, náplni a datu konání budete včas informováni.
Prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.