Dne 19.3. byl prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. ustanoven pracovní tým MZ k problematice intenzivní péče v souvislosti s pandemií COVID-19, vedením byl pověřen prof. MUDr Vladimír Černý, Ph.D., FCCM. Složení týmu (bez titulů): Vladimír Černý (ČSARIM), Petr Štourač (ČSARIM), Pavel Dostál (ČSARIM), Dušan Mach (ČSARIM), Vladimír Šrámek (ČSIM), Ladislav Dušek (ÚZIS).