Vážení a milí kolegové intenzivisté,

Intenzivní medicína je dynamicky se rozvíjející obor s vysokými nároky na kvalifikaci lékařů a s nepříliš pevně ukotvenými postupy, které se průběžně upravují v souvislosti s výstupy klinického a experimentálního výzkumu. Výbor ČSIM chce stimulovat lékaře v tvorbě výzkumných protokolů formou finančního příspěvku na jejich realizaci a publikaci jejich výsledků. Proto Výbor ČSIM v roce 2019 vypsal grantovou podporu na dva projekty po 50.000 Kč. Předpokládaná doba trvání projektu je dva roky s povinností předložení zprávy o realizaci výzkumu. Povinným výstupem z projektu je dále alespoň jedna původní práce v časopise evidovaném minimálně v databázi Scopus. Je doporučeno, aby to v takovém případě byl časopis Anesteziologie a Intenzivní Medicína. Nesplnění podmínek diskvalifikuje pracoviště na 5 let z grantové podpory ČSIM.
Hodnotící komise po vyloučení všech členů výboru ČSIM se střetem zájmů (stejné pracoviště a fakulta) vybrala ze čtyřech přihlášených protokolů dva vítěze:

Dynamické parametry hodnocení pozitivní reakce na podání tekutin v časném pooperačním období u kardiochirurgických nemocných. MUDr. Jan Horejsek, KARIM VFN v Praze

Časná diagnostika sepse u dětí. Prim. MUDr. Petr Dominik, Klinika dětské anestézie a resuscitace FN Brno

Vítězům gratuluji a přeji hodně elánu k úspěšné realizaci jejich projektů.
Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D. EDIC, vědecký sekretář ČSIM