Vážení a milí kolegové intenzivisté,

Intenzivní medicína je dynamicky se rozvíjející obor s vysokými nároky na kvalifikaci lékařů a s nepříliš pevně ukotvenými postupy, které se průběžně upravují v souvislosti s výstupy klinického a experimentálního výzkumu. Výbor ČSIM chce stimulovat lékaře v tvorbě výzkumných protokolů formou finančního příspěvku na jejich realizaci a publikaci jejich výsledků.

Proto Výbor ČSIM vypisuje grantovou podporu na dva projekty po 50.000 Kč. Předpokládaná doba trvání projektu je dva roky s povinností předkládání zprávy o realizaci výzkumu po jednom roce trvání studie. Přihlášky na výzkumné projekty předkládejte sekretariátu ČSIM, stanislava.kleinova@fnusa.cz do 31.10.2020. Přihláška (stručně, maximálně 1500 slov textu plus literatura) musí obsahovat následující části:

  • Úvod, state-of-the-art, hypotéza
  • Metodologie, výzkumné cíle, základní popis statistiky
  • Předpokládané výsledky
  • Diskuze, limitace, předpokládaná aplikace výstupů
  • Reference

Hodnotící komise vybere z obdržených přihlášek dva projekty, které schválí Výbor ČSIM a budou následně zveřejněny na webu ČSIM a během kongresu ČSIM 2020.

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., vědecký sekretář ČSIM