Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové České společnosti intenzívní medicíny,

předseda naší odborné společnosti, profesor Vladimír Černý, vyhlásil volby do výboru odborné společnosti. Níže naleznete bližší informace o průběhu voleb.

  • Nominace kandidátů

Každý řádný člen společnosti má možnost nominovat libovolné množství kandidátů zvlášť do výboru a revizní komise společnosti. Členové, na které máme řádnou emailovou adresu budou nominovat kandidáty prostřednictvím elektronického systému, ke kterému obdrží unikátní přístupové údaje. Ostatní členové společnosti budou mít možnost nominovat kandidáty korespondenčně. Dopis s instrukcemi a nominačním listem obdržíte od České lékařské společnosti.

Nominovat je možné pouze řádné členy České společnosti intenzivní medicíny. Termín pro nominaci je 5.-18.12.2016.

SEZNAM ČLENŮ ČSIM KE STAŽENÍ ZDE.

Button Kandidatni Listina Vybor
Button Kandidatni Listina Revizni Komise
  • Volba členů výboru a revizní komise

Na základě zaslaných nominací sestaví volební komise kandidátní listinu. Členové, na které máme řádnou emailovou adresu budou volit prostřednictvím elektronického systému, ke kterému obdrží unikátní přístupové údaje. Ostatní členové společnosti budou mít možnost volit korespondenčně. Dopis s instrukcemi kandidátní listinou obdržíte od České lékařské společnosti.

Do výboru společnosti bude zvoleno 15 členů a 3 členové do revizní komise s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů. Termín voleb je 26.12.2016-8.1.2017.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Michaelu Jurčekovou emailem na jurcekova@associationhouse.cz nebo telefonicky +420 284 001 444.

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

Volební komise ČSIM ČLS JEP:

MUDr. Jan Beroušek,

MUDr. Zuzana Přikrylová

MUDr. Alena Kokešová Ph.D.