Český souhrn doporučení Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 je v sekci Texty a dokumenty.