Uzávěrka přihlášek je  30. dubna 2022.

 

Soutěží se v následujících kategoriích:

 

Cena ČSIM za vynikající originální práci

Cena ČSIM za vynikající monografii

 

Publikace a autoři – podmínky:

 

Ceny se udělují za publikace týkající se intenzivní medicíny, které byly publikovány v předcházejícím roce (u časopisů s tištěnou formou se jako rok publikace počítá rok, kdy vyšla tištěná verze práce).

Ceny jsou určeny pouze pro autory, kteří jsou členy ČSIM.

Ceny se udělují za publikace, které alespoň z části vznikly na pracovišti v ČR (doloženo uvedením tohoto pracoviště v publikaci).

U publikací s více autory se uvedená kritéria uplatňují u prvního nebo korespondujícího autora .

Časopisecké práce se podávají v digitální formě v PDF jako příloha.  

Monografie se nezasílají, zaslané informace obsahují název, autor (autorský kolektiv), ISBN, nakladatelství.

 

Přihlašování prací do soutěže:

 

Publikaci do soutěže přihlašuje první nebo korespondující autor na adresu vědeckého sekretáře ČSIM (matejovic@fnplzen.cz)

Seznam přihlášených prací bude zveřejněn na webových stránkách ČSIM.

Vědecký sekretář shromáždí všechny návrhy a poté předloží komisi, kterou budou tvořit 3 zvolení členové výboru ČSIM.

Výsledný návrh bude projednán a eventuálně schválen na nejbližší schůzi výboru ČSIM. Vybrané nejlepší publikace a monografie budou oficiálně vyhlášeny na ČSIM kongresu v Mikulově 19.06.2022

 

Výše odměny 20 000 Kč za vynikající originální práci, 10 000 Kč za vynikající monografii.

 

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA

Vědecký sekretář ČSIM