ČSIM prodlužuje termín pro žádosti o grantovou podporu na dva projekty po 50.000 Kč

Uzávěrka přihlášek je 30. května 2024

Cílem je stimulovat lékaře v tvorbě výzkumných protokolů formou finančního příspěvku na jejich realizaci a publikaci jejich výsledků.
Předpokládaná doba trvání projektu je dva roky s povinností předkládání zprávy o realizaci výzkumu po jednom roce trvání studie. Přihlášky na výzkumné projekty předkládejte sekretariátu ČSIM, monika.latova@vfn.cz do 30.05.2024.

Přihláška (stručně, maximálně 1500 slov textu plus literatura) musí obsahovat následující části:
• Úvod, state-of-the-art, hypotéza
• Metodologie, výzkumné cíle, základní popis statistiky
• Předpokládané výsledky
• Diskuze, limitace, předpokládaná aplikace výstupů
• Reference
Hodnotící komise vybere z obdržených přihlášek dva projekty, které schválí Výbor ČSIM a budou následně zveřejněny na kongresu ČSIM 2024.

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., předseda ČSIM
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., FCMA, Vědecký sekretář ČSIM