ČSIM se připojuje k úsilí ESICM zařadit obor Intenzivní medicína na Annex V Directive on the Recognition of Professional Qualifications (2005/36/EC), což bude zvyšovat bezpečnost pacientů a efektivitu zdravotnických systémů v EU. Toto úsilí definuje status tří cest k odborné způsobilosti v oboru IM. Většina evropských zemí má zavedeny modely základního medicínského oboru IM a/nebo nástavbového vzdělávacího programu v IM (existující v ČR), které zajišťují status univerzálního intenzivisty s uznáváním kvalifikace napříč zeměmi EU. To je žádoucí pro evropské zdravotnické systémy v době pandemií nebo válečných katastrof. Vedle toho je možnost duální kvalifikace vázané na kvalifikaci v AIM (platí i v ČR), která umožní uznání specializace pouze v zemích, kde tento model také existuje.

Cecconi M et al. (2022). Diversity and inclusivity: the way to multidisciplinary intensive care medicine in Europe