Program satelitního echokurzu při 13. Kongresu ČSIM

page1image52757632

24. duben 2019, Praha, Hotel Pyramida, 8:00-15:45 (9 výukových hodin)
Koordin
átor: Martin Balík Doc, MUDr., Ph.D., EDIC, KARIM VFN
Zaměření: Echokardiografie (neinvazivní hemodynamika) pro intenzivisty se zkušeností vechokardiografii. Doporučeno pro kandidáty European Diploma in Echocardiography (EDEC), certifikát zahrnuje 2 European CME points započítávané do kurikula EDEC.Plánovaný počet kurzantů: 20, v případě velkého zájmu možnost rozšíření na max (!) 25. Cena (dotovaná ČSIM): 1500 CZk, občerstvení zahrnuto

Přednášející:
František Mošna (KARIM FN Motol)
Petr Syrovátka 
(Kardiocentrum Karlovy Vary)Martin Štěpán (KARIM FN Plzeň)
Jan Rulíšek 
(KARIM VFN)
Marek Nalos (
JIMP, Plzeň)
Miloš Dobiáš (KARIM VFN)
Michal Lipš (KARIM VFN)
Martin Balík (KARIM VFN)

8:00-10:00
1. 
Systolická funkce levé komory (30 min, M.Lipš)
2. Diastolic
ká funkce (20 min, M. Nalos)
3. Preload 
(30 min, J.Rulíšek)
4. Tepový objem a heart-lung interakce (30 min, M.Balík)

Pauza 10:00-10:10

10:10-11:35
1. Perikard (20 min, F.
Mošna)

  1. Vyšetření pravého srdce a plicní cirkulace (25 min, P Syrovátka)
  2. Mitrální chlopeň (20 min, J.Rulíšek)
  3. Aortální chlopeň (20 min, M. Nalos)

Oběd 11:35-12:30

12:30 -13:50
1. Echokardiografie 
u arytmií (20 min, M.Balík)
2. Aort
ální patologie (20 min, M.Dobiáš)
3. Srdce jako zdroj systémových embolizací (20 min, M.Balík)
4. Hrudní ultrazvuk v diff. dg. kardiorespiračního selhání (20 min, M.Štěpán)

Pauza 13:50-14:00

14:00-15:45

  1. Video test s kazuistikami (30 min)
  2. 14:35-15:45: Strukturovaný tutorial s rotací na přístrojích Philips (5 skupin po 4-5

    kurzantech)