Studie Praxe poskytování paliativní péče v situaci pandemie COVID-19 z pohledu lékařů a vybraných profesí nelékařských zdravotnických pracovníků – dotazníkový průzkum – (PEOpLe-C19 study). Průvodní dopis k projektu PEOpLE-C19 je zde, aktualizovaná synopse projektu je zde a schválení EK LF MUNI je zde
Link na dotazník studie je zde:

https://is.muni.cz/pruzkum/22382