Výbor České společnosti intenzivní medicíny ocení nejlepší publikace s tématem intenzivní medicíny a finální bibliografií (nikoli jen DOI) v roce 2019 následovně:

  • Publikace původní či přehledová v časopise s IF: 20000.- Kč
  • Publikace v tuzemském recenzovaném časopise – původní práce: 10000.- Kč
  • Monografie: název, autor (autorský kolektiv), ISBN, nakladatelství: 20000.- Kč

O ocenění u publikací lze zažádat, pokud je alespoň první nebo korespondenční autor řádným členem ČSIM.

Přihlášky s fulltexty zasílejte do 31.8. na adresu sekretariátu ČSIM, Stanislava Kleinová, stanislava.kleinova@fnusa.cz

Vítězové soutěže budou vyhlášeni na XIV. Kongresu ČSIM v Mikulově 29.11.-1.12.2020

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., vědecký sekretář ČSIM