Ocenění ČSIM za nejlepší publikace roku 2018

Výbor Společnosti intenzivní medicíny ocení nejlepší publikace s tématem intenzivní medicíny s finální bibliografií (nikoliv jen DOI) v roce 2018 následovně:
  •  publikace původní či přehledová v časopise s IF – 20 000 Kč
  • ·publikace v tuzemském recenzovaném časopise – původní práce – 10 000 Kč
  •  monografie: název, autor (autorský kolektiv), ISBN, nakladatelství – 20 000 Kč

O ocenění u publikací lze zažádat, pokud je první nebo korespondenční autor řádným členem ČSIM.

Přihlášky s fulltexty zasílejte do 31. března 2019 na adresu sekretariátu ČSIM, Stanislava Kleinová, stanislava.kleinova@fnusa.cz

Vítězové soutěže budou vyhlášeni na XIII. Kongresu ČSIM v Praze 24. – 26.4.2019.

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., vědecký sekretář ČSIM