Výbor společnosti ocení nejlepší publikace s tématem intenzivní medicína následovně:

  • Publikace (původní, či přehledová) v mezinárodním časopise s IF – 20.000 Kč
  • Publikace v tuzemském recenzovaném časopise – původní práce – 10.000 Kč
  • Monografie: název, autor (autorský kolektiv), ISBN, nakladatelství – 20.000 Kč

O ocenění lze zažádat, pokud je první nebo korespondující autor řádným členem ČSIM.

Přihlášky zasílejte do 30. dubna 2017 na sekretariát Guarant Int. (Michaela Jurčeková; jurcekova@associationhouse.cz)

Oceněné práce budou zveřejněny na XI. kongresu ČSIM v Plzni 30.5-2.6.2017.

 

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., vědecký sekretář ČSIM