Výbor ČSIM podporuje ukrajinské kolegy zápasící s množstvím raněných, proto se vzdal odměn za organizaci kongresu ČSIM v Mikulově a uvolnil 150.000 Kč na nákup vakuových obvazových pump a spotřebního materiálu. Nakoupeny byly 4 přístroje RENASYS GO od Smith+Nephew a sety na 20 ošetření. Doprava byla organizována stejnou spolehlivou cestou, jako naše pomoc v dubnu 2022. Uvolněná částka odpovídá polovině částky na nákup potřebného materiálu, se kterou nás oslovil spolek ukrajinských lékařů pracujících v Čechách. Dopis kolegů z Oděsy přikládám v příloze. Proto výbor společnosti vypisuje novoroční sbírku na pomoc Ukrajině mezi členy ČSIM s cílem vybrat dalších 150.000 Kč. Peníze na nákup zbývajícího materiálu můžete poukazovat na konto ČSIM u KB 115-5780450207/0100, platbu prosíme označit Ukrajina 2024. ČSIM Vám bude vydávat potvrzení o daru, které si budete moci vložit do daní za rok 2024.

S poděkováním

Martin Balík

 

 

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK

Česká společnost intenzivní medicíny – předseda

žádost-prosba Oděsa 12.2023