Vážené kolegyně, kolegové a přátelé intenzivní medicíny,

Přestože jsme doufali, že se uvidíme osobně na prezenčním kongresu ČSIM v Mikulově, nepříznivá epidemiologická situace, vývoj v zaplněnosti nemocnic a našich jednotek intenzivní péče nás vede k nepříjemnému, ale nutnému rozhodnutí odložit kongres na jarní měsíce 2022. Nechceme riskovat hybridní formu kongresu s minimální účastí jak ve venue, tak i u monitorů Vašich počítačů a mobilů v době zvýšeného tlaku na naši odbornost v době pandemie. Již registrovaným budeme poplatky refundovat v plné výši, obdrží email s instrukcemi a dalším postupem. Doufáme, že přijmete naše rozhodnutí s pochopením a budeme se na Vás těšit v termínu, který Vám co nejdříve oznámíme.

Za vědecký a organizační výbor kongresu

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D. EDIC

Prof. MUDr. Martin Matějovič Ph.D.