XV. KOngres České společnosti intenzivní medicíny

Výbor ČSIM předpokládá organizaci prezenčního (klasického) kongresu ve dnech 8-10.12.2021 v hotelu Galant v Mikulově. Zahájení v St.8.12. úvodními kurzy na téma echokardiografie, ECMO a eliminační metody. V případě nepříznivého epidemiologického vývoje a vynucených úprav Vás budeme včas informovat o změně charakteru kongresu.
Více informací zde: https://mhconsulting.cz/kongres/64-xiv-kongres-ceske-spolecnosti-intenzivni-mediciny-8-10-prosince-2021/obecne-informace

Program kongresu naleznete zde

Program satelitního ECMO kurzu naleznete zde

Program satelitního ECHO kurzu naleznete zde

Program satelitního kurzu ELIMINAČNÍ METODY V INTENZIVNÍ PÉČI naleznete zde

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.