ODKAZ na možnost získání financí na vzdělání v paliativní medicíně – program vyhlášen 23.5.2022 – uzávěrka 12.6.2022
Program nabízí
  • úhradu specializačního vzdělávání v Paliativní medicíně včetně náhrady mzdy za stáže
  • úhradu vzdělávání pro lékaře i nelékaře kteří se paliativní medicíně chtějí začít věnovat