Vážení a milí kolegové intenzivisté,

Výbor ČSIM rozhodl o založení Grantové agentury ČSIM, jejímž cílem je poskytovat finanční podporu členům ČSIM, kteří se chtějí věnovat výzkumu v oblasti intenzivní medicíny. Intenzivní medicína je dynamicky se rozvíjející obor s vysokými nároky na kvalifikaci lékařů a s nepříliš pevně ukotvenými postupy, které se průběžně upravují v souvislosti s výstupy klinického a experimentálního výzkumu. Výbor ČSIM chce stimulovat lékaře v tvorbě výzkumných protokolů formou finančního příspěvku na jejich realizaci a publikaci jejich výsledků. 

Proto Výbor ČSIM vypisuje grantovou podporu na dva projekty po 50.000 Kč. Předpokládaná doba trvání projektu je dva roky s povinností předkládání zprávy o realizaci výzkumu po jednom roce trvání studie. Přihlášky na výzkumné projekty předkládejte sekretariátu ČSIM, barbora.jirousova@fnusa.czdo 20.5.2018. Přihláška (stručně, maximálně 1500 slov textu plus literatura) musí obsahovat následující části: 

1.)   Úvod, state-of-the-art, hypotéza

2.)   Metodologie, výzkumné cíle, základní popis statistiky

3.)   Předpokládané výsledky 

4.)   Diskuze, limitace, předpokládaná aplikace výstupů

5.)   Reference

Hodnotící komise vybere z obdržených přihlášek dva projekty, které schválí Výbor ČSIM a budou vyhlášeny na XII. Kongresu ČSIM v Brně 20-22.6.2018. 

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., vědecký sekretář ČSIM