Výbor ČSIM na svém jednání dne 2. 3. 2022 schválil uvolnění 100 000 Kč z prostředků ČSIM na cílený nákup zdravotnických prostředků podle potřeby konkrétního zdravotnického zařízení.

3. 3. 2022, za výbor ČSIM

Martin Balík