Výbor ČSIM si dovoluje členy upozornit na Celostátní konferenci paliativní medicíny, pořádanou v Plzni 17.-18.9.2021. Webový odkaz je zde