Jménem organizačního výboru i jménem KARIM VFN zveme na celostátní sympozium pracovníků v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – 28. Hoderův den. Vzdělávací akce se bude konat 7.11.2019 v hotelu Amarilis v Praze 1, ul. Štěpánská 18. Téma letošního ročníku je „Přiměřenost péče a paliativní postupy na ICU – pravomoci a odpovědnost zdravotníků.“ Budeme diskutovat o tom, jak hledat správný postup v situacích, kdy je malá šance na úzdravu nebo na zlepšení zdravotního stavu, kdy má intenzivní léčba smysl a jak to posoudíme. Doufáme, že vás aktuální téma i celý program zaujme a přijdete mezi nás. Bližší informace naleznete v přiloženém programu a na www.karim-vfn.cz