Vážené kolegyně a kolegové,

V rámci spolupráce s Taiwan Society of Critical Care Medicine si Vás dovoluji pozvat na společnou akci CSIM-TSCCM věnovanou Mechanical Circulatory Support, kterou pořádáme on-line od 9.00 dne 18.1. V pozvánce (pdf) je link, kde vyplníte registraci (30 sec). Samotná konference by měla fungovat ve Webex.

S pozdravem

Martin Balík

 

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK

Česká společnost intenzivní medicíny – předseda

 

Martin Balik A/Prof., M.D., Ph.D., EDIC

Head of Intensive Care, Dept. of Anesthesiology and Intensive Care, 1st Medical Faculty, Charles University

Czech Society of Intensive Care Medicine – Society Chair

 

Invitation to International Critical Care MCS Summit