Kalendář pro rok 2018 (2019)

Březen

2. NÁRODNÍ WORKSHOP POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE (POCUS)
přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. Sociální péče 3316/12A, budova B, 5. podlaží, Ústí nad Labem
5. 3.
Datum konání: od 5. 3. 2018 do 5. 3. 2018
Adresa konání: přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. Sociální péče 3316/12A, budova B, 5. podlaží, Ústí nad Labem
Typ události:
Organizátor: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční a marketingové podpory
Kontakt:

Přihlášky: helena.luzumova@kzcr.eu. Kapacita je omezená počtem 25 účastníků. Přihlášky podávejte prosím nejpozději do 1. 3. 2018.

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )

2. NÁRODNÍ WORKSHOP POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE (POCUS)
pondělí 5. března 2018 od 9 hodin (registrace od 8.30 hodin)

přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. Sociální péče 3316/12A, budova B, 5. podlaží, Ústí nad Labem


Hemodynamika v intenzivní péči
Liberec
16. 3.
Datum konání: od 16. 3. 2018 do 16. 3. 2018
Adresa konání: Liberec
Typ události:
Organizátor: NČSIM
Kontakt:

www.ncsim.cz   

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )
Hemodynamika v intenzivní péči
16. 3. 2018, Liberec
17. WorkshopKlinická aplikace funkční hemodynamické monitorace v intenzivní péči
Doc. MUDr. J. Beneš, Ph.D., KARIM, FN Plzeň

Tekutiny v neurointenzivní péči
MUDr. V. Špatenková, Ph.D., JIP Neurocentra, KN Liberec

Duben

IV. ročník Akademie umělé plicní ventilace
Hradec Králové
17. 4.
Datum konání: od 17. 4. 2018 do 18. 4. 2018
Adresa konání: Hradec Králové
Typ události:
Organizátor: Akademie intenzivní medicíny
Kontakt:

Podrobné informace o akci a způsobu registrace naleznete na www.akademie-upv.cz.

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )


Přijměte, prosím, pozvání na IV. ročník Akademie umělé plicní ventilacekterý se bude konat 17. – 18. 4. 2018 v Hradci Králové. Akce je součástí projektu vzdělávacích aktivit České společnosti intenzivní medicíny „Akademie intenzivní medicíny”. Program prvního dne je rozdělen mezi teoretické přednášky a workshopy s interaktivními kazuistikami, druhý den je věnován praktickém nácviku vybraných ventilačních postupů na animálním modelu.

Podrobné informace o akci a způsobu registrace naleznete na www.akademie-upv.cz.

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Fakultní nemocnice Hradec Králové


I. KAZUISTICKÝ KONGRES PALIATIVNÍ MEDICÍNY
Staroměstská radnice, Praha 1
20. 4.
Datum konání: od 20. 4. 2018 do 20. 4. 2018
Adresa konání: Staroměstská radnice, Praha 1
Typ události:
Organizátor: MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D. a MUDr. Ondřej Kopecký, Centrum podpůrné a paliativní péče, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Kontakt:

http://mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-136.html

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás pozvat na 1. kazuistický sjezd paliativní medicíny, který se uskuteční v budově Staroměstské radnice, přímo na Staroměstském náměstí (vchod přes Informační centrum, výtahem nebo po schodech do 2. patra).

Těšit se můžete na zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat, od interních oborů, přes geriatrii a onkologii až po intenzivní medicínu a pediatrii, pozornost bude věnována nemocniční podpůrné a paliativní péči u pacientů se závažným onemocněním. 

Naše pozvání přijal profesor J. Randall Curtis, ředitel Cambia Palliative Care Center of Excellence na University of Washington v Seattlu (USA), významný odborník na paliativní medicínu s bohatou klinickou i vědeckou zkušeností. Jeho přednáška bude tlumočena do češtiny.


Kurz neinvazivní hemodynamiky
Přednáškový sál hotel Amarilis, Štěpánská 613/18, Praha 2
27. 4.
Datum konání: od 27. 4. 2018 do 27. 4. 2018
Adresa konání: Přednáškový sál hotel Amarilis, Štěpánská 613/18, Praha 2
Typ události:
Organizátor:
Kontakt:

Registrace: karim-vyuka@vfn.cz, tel: 224962311, 725894141 

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )

 

Kurz neinvazivní hemodynamiky 

Pátek 27.4. a 15.6.2018, 9:00-18:00, přednáškový sál hotel Amarilis, Štěpánská 613/18, Praha 2
Pořádá Sekce pro ultrazvukové metody ČSARIM
Koordinátor kurzu: Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D. 

Vyučující: M.Balík, M.Lipš, J.RulíšekM.Otáhal, M.Dobiáš, M.Pořízka, P.Waldauf Vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s echokardiografií a na lékaře
přípravě k atestacím v oborech anesteziologie a intenzivní medicínaPočet účastníků je omezen. Praktická část na figurantech, 5 multimodálních UZ přístrojů. Registrace: karim-vyuka@vfn.cz, tel: 224962311, 725894141 

Cena kurzu (zahrnuje i CD s přednáškami, obědem a občerstvení): 3000 Kč. 

Co nám nabízí ultrazvukový přístroj, aneb základní
„nauka o knoflících“ 
9.00-9:20 

Echoanatomie srdce a základní TTE roviny zobrazení 9:20-9:50 Základní vyšetření levé a pravé komory srdeční, globální a segmentální kontraktilita LK, diagnostika myokardiální ischemie 

Přestávka 

Základní vyšetření perikardu a diagnostika tamponády
Hands on: Základní 
TTE roviny, FATE protokol, opakování normálních nálezů 

Oběd 

Základní vyšetření volémie Základní vyšetřování chlopní FAST a diff. dg. šokových stavů Ultrasonografie hrudníku Přestávka 

Hands on: Patologické nálezy s promítáním klipů Kanylace cév pod kontrolou UZ
Hands on: Echo bazar aneb vyberte si téma… 
Závěrečný test 

Předání CD s certifikátem 

11:00-12:30 

12:30-13:30 

13:30-13:50 13:50-14:10 14:10-14:30 14:30-15:00 15:00-15:10 

15:10-15:55 15:55-16:15 16:15-17:10 17:00-17:30 17:30-18:00 


Bezpečná umělá plicní ventilace v intenzivní péči
Liberec
30. 4.
Datum konání: od 30. 4. 2018 do 30. 4. 2018
Adresa konání: Liberec
Typ události:
Organizátor: NČSIM
Kontakt:

www.ncsim.cz    

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )
Bezpečná umělá plicní ventilace v intenzivní péči
30. 4. 2018, Liberec
18. Workshop 

Prof. Marcelo Amato, M.D., Ph.D., São Paulo, Brazílie

Simulační workshop
Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., ČVUT, Praha
MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D., 1. LF UK, Praha

Květen

7th EuroELSO Congress on ECMO-ECLS
Praha
23. 5.
Datum konání: od 23. 5. 2018 do 26. 5. 2018
Adresa konání: Praha
Typ události:
Organizátor:
Kontakt:

GUARANT International spol. s r. o . 
Na Pankráci 17 
140 21 Praha 4 
tel.: 284 001 444 
fax: 284 001 448 
E-mail: euroelso2018@guarant.cz 

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )

Vážení kolegové, 
v květnu se bude v Praze konat konference EURO-ELSO 2018 , na kterou si Vás dovoluji srdečně pozvat. Vědecký výbor EURO-ELSO připravil program pokrývající prakticky všechny oblasti použití mimotělních mechanických podpor oběhu a plic. Pozvání do Prahy přijala řada vynikajících řečníků, kteří se zásadním způsobem podíleli a podílejí na rozvoji intenzívní péče, namátkou mi dovolte zmínit jména jako R. Bartlett, A. Slutsky, L. Gattinoni, J. Peek, A. Pesenti, A. Combes, R. Lorusso, R. Thiagarajan, K. Palmer, D. Brodie, R. Koster, N. Nielsen, J. Nollan a řada dalších. 

Pevně doufám, že Vás odborný program konference zaujme a těším se na viděnou v Praze, 

za výbor EURO-ELSO, 

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD. 

Předseda České asociace akutní kardiologie 

Červen

VIII. odborné sympozium Resuscitace 2018
Praha
8. 6.
Datum konání: od 8. 6. 2018 do 8. 6. 2018
Adresa konání: Praha
Typ události:
Organizátor: Česká resuscitační rada
Kontakt:

 http://www.resuscitace.cz/?page_id=4235   

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )

Dovolujeme si Vás pozvat na VIII. odborné sympozium Resuscitace 2018 pořádané Českou resuscitační radou dne 8. června 2018 v Praze. Více informací naleznete na  http://www.resuscitace.cz/?page_id=4235   

S přáním hezkého dne, 
MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC 
předseda České resuscitační rady 


3. WORKSHOP POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE
přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. Sociální péče 3316/12A, budova B, 5. podlaží, Ústí nad Labem
11. 6.
Datum konání: od 11. 6. 2018 do 11. 6. 2018
Adresa konání: přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s. Sociální péče 3316/12A, budova B, 5. podlaží, Ústí nad Labem
Typ události:
Organizátor: Centrum Point-of-Care ultrasonografie Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol pořádají
Kontakt:

Přihlášky: helena.luzumova@kzcr.eu
Kapacita je omezená počtem 25 účastníků. Přihlášky podávejte prosím nejpozději do 5. 6. 2018

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )

Kurz neinvazivní hemodynamiky
Přednáškový sál hotel Amarilis, Štěpánská 613/18, Praha 2
15. 6.
Datum konání: od 15. 6. 2018 do 15. 6. 2018
Adresa konání: Přednáškový sál hotel Amarilis, Štěpánská 613/18, Praha 2
Typ události:
Organizátor:
Kontakt:

Registrace: karim-vyuka@vfn.cz, tel: 224962311, 725894141 

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )

Kurz neinvazivní hemodynamiky 

Pátek 27.4. a 15.6.2018, 9:00-18:00, přednáškový sál hotel Amarilis, Štěpánská 613/18, Praha 2
Pořádá Sekce pro ultrazvukové metody ČSARIM
Koordinátor kurzu: Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D. 

Vyučující: M.Balík, M.Lipš, J.RulíšekM.Otáhal, M.Dobiáš, M.Pořízka, P.Waldauf Vzdělávací kurz je zaměřen na lékaře začínající s echokardiografií a na lékaře
přípravě k atestacím v oborech anesteziologie a intenzivní medicínaPočet účastníků je omezen. Praktická část na figurantech, 5 multimodálních UZ přístrojů. Registrace: karim-vyuka@vfn.cz, tel: 224962311, 725894141 

Cena kurzu (zahrnuje i CD s přednáškami, obědem a občerstvení): 3000 Kč. 

Co nám nabízí ultrazvukový přístroj, aneb základní
„nauka o knoflících“ 
9.00-9:20 

Echoanatomie srdce a základní TTE roviny zobrazení 9:20-9:50 Základní vyšetření levé a pravé komory srdeční, globální a segmentální kontraktilita LK, diagnostika myokardiální ischemie

Přestávka 

Základní vyšetření perikardu a diagnostika tamponády
Hands on: Základní 
TTE roviny, FATE protokol, opakování normálních nálezů 

Oběd 

Základní vyšetření volémie Základní vyšetřování chlopní FAST a diff. dg. šokových stavů Ultrasonografie hrudníku Přestávka 

Hands on: Patologické nálezy s promítáním klipů Kanylace cév pod kontrolou UZ
Hands on: Echo bazar aneb vyberte si téma… 
Závěrečný test 

Předání CD s certifikátem 

11:00-12:30 

12:30-13:30 

13:30-13:50 13:50-14:10 14:10-14:30 14:30-15:00 15:00-15:10 

15:10-15:55 15:55-16:15 16:15-17:10 17:00-17:30 17:30-18:00 


XII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Hotel Voroněž, Brno
20. 6.
Datum konání: od 20. 6. 2018 do 22. 6. 2018
Adresa konání: Hotel Voroněž, Brno
Typ události:
Organizátor: ČSIM
Kontakt:

http://mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_obecne-129.html

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )

Vážení přátelé,
mám tu čest Vás pozvat již podvanácté na kongres České společnosti intenzivní medicíny, který se po dvou letech vrací do Brna. V letošním odborném programu chystáme pod vedením docenta Františka Dušky další zpestření programu pro lékaře i sestry, více interaktivních bloků, intenzivní medicínu prezentovanou prizmatem kazuistik, výukových lekcí i pro-con diskuzí. Opět nebude chybět online hlasování. Novinkou je blok přednášek, určených pro lékaře v tréninku, které si kladou za cíl zopakovat základy spíše než prezentovat poslední novinky. Některé nás vrátí do školních lavic doslova, neboť budou bez powerpointu, jen s křídou a tabulí. Doufáme též, že se přihlásíte do týmové soutěže, kde vyhrají ti, kdo budou nejlépe simulovat. Akce má název SimWars, ale slibujeme, že oběti nebudou žádné – přežijí všichni.
Mezioborový charakter intenzivní medicíny jsme letos pojali tak, že některé sekce připravujeme společně s oborovými odborníky z psychiatrie, chirurgie, kardiologie, interny… prostě s těmi, kteří nestabilní akutně nemocné v praxi léčí. 
Každá odborná akce by měla mít šmrnc, doufáme, že nová servisní organizace zvýší atraktivitu servisu během kongresu a Vy budete spokojeni. Ke spokojenosti, doufáme, přispěje i společenský program. Hlavně čtvrteční společenský večer v prostorách brněnského pivovaru, kde Vám budeme chtít dokázat, že Starobrno chutná i mladým. Navíc originální brněnský hudební soubor Ukulele Orchestra jako Brno Vás jistě rozpohybuje (od dob Leoše Janáčka Brno nic tak svébytného nemohlo nabídnout). Nebude chybět ani genderově vyvážená akce Meat Too, organizovaná u grilu na terase. Naopak se už nyní distancujeme od pravidelné ilegální akce Borec (odchází) nakonec, protože i v pátek od rána nabízíme kvalitní odborný program.
Vážené sestřičky a zdravotní bratři, vážené lékařky i lékaři, vážení všichni, kterým je intenzivní medicína blízká – před letními prázdninami je třeba se odborně i společensky připravit na dlouhý dvouměsíční prázdninový poloprovoz. Přijeďte takovou intenzivní přípravu udělat do Brna ve dnech 20. – 22. června 2018.
Srdečně zve,
Prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Prezident kongresu, předseda výboru ČSIM 

Říjen

VII. ČESKÝ TRANSPLANTAČNÍ KONGRES
NH Hotel Olomouc
15. 10.
Datum konání: od 15. 10. 2018 do 16. 10. 2018
Adresa konání: NH Hotel Olomouc
Typ události:
Organizátor: Česká Transplantační Společnost
Kontakt:

Více na www.transplant2018.cz

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )

VII. ČESKÝ TRANSPLANTAČNÍ KONGRES, NH Hotel Olomouc, 15. – 16. října 2018.

Více na www.transplant2018.cz

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom Vás jménem výboru České transplantační společnosti co nej- srdečněji pozvali na VII. český transplantační kongres, který se bude konat ve dnech 15. – 16. října 2018 v Olomouci.

Místem setkání bude NH Hotel v Olomouci, jehož prostředí vytváří dostatek prostoru nejen pro o ciální vědecký program, ale i pro neformální diskuse v přátelské a kon- struktivní atmosféře.

Kongres bude nejvýznamnější odbornou a společenskou událostí české transplan- tační medicíny v roce 2018. V programu zazní sdělení nejen českých autorů, ale také přednášky zahraničních odborníků. V rámci kongresu jsou připravena odborná sympózia.

Součástí kongresu bude soutěž o nejlepší přednesené sdělení pro mladé transplan- tology do 35 roků.

Jsme přesvědčeni, že se na našem kongresu seznámíte jednak s řadou nových vědeckých poznatků a také s praktickými zkušenostmi v léčbě nemocných po transplantacích orgánů a tkání.

Historicky významné postavení Olomouce se dnes odráží především v jejím významu pro české školství. Lékařská fakulta Univerzity Palackého zajišťuje pregra- duální a postgraduální výuku lékařů a náš kongres jistě zaujme i budoucí vědecké pracovníky a lékaře.

Věříme, že si nenecháte ujít účast na našem kongresu a velice rádi přivítáme i Vaši aktivní účast v odborném programu. 

Listopad

VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie
Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, Brno
25. 11.
Datum konání: od 25. 11. 2018 do 27. 11. 2018
Adresa konání: Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, Brno
Typ události:
Organizátor:
Kontakt:

http://kardiovaskularnikongres.cz/

  

We Make Media, s. r. o. 
A  :   Italská 1583/24 , 120 00 Praha 2 
R  :   +   420   778 476 475 
W :   www.wemakemedia.cz 

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )

smart COURSE on Mechanical Ventilation
Krakow, Poland
29. 11.
Datum konání: od 29. 11. 2018 do 30. 11. 2018
Adresa konání: Krakow, Poland
Typ události:
Organizátor: smart COURSE
Kontakt:

Start Promotion Eventi Srl
Via Mauro Macchi, 50 – 20124 Milano – Italy
Ph + 39 02 67071383 | Fax + 39 02 67072294
E-mail: info@startpromotion.it | www.startpromotion.it

Export: iCalendar ( Microsoft Outlook )